zaterdag, september 23, 2023

ANBI (status)

ANBI (status)

ANBI gegevens:

Toelichting
Als Stichting heeft ook Stichting Samen te Opmeer van de Belastingdienst de zogenoemde ‘ANBI-status’ (Algemeen Nut Beogende Instelling) verkregen.
Als één van de vereisten voor deze ANBI-status is gesteld dat op de website hierover de nodige gegevens dienen te worden vermeld.

Naam: Stichting Samen
SSIN of fiscaal nummer: 852657742

Contactgegevens:
Stichting Samen te Opmeer, De Weyver 8c, 1718MS Hoogwoud

Het beloningsbeleid:

– er zijn geen bezoldigde functies

Het beleidsplan:
Het op non-profit basis bevorderen van het geestelijk en lichamelijk welzijn van kinderen en jongeren uit, in ieder geval doch niet uitsluitend, de gemeente Opmeer in zijn algemeenheid
en meer specifiek van die kinderen en jongeren, die het minder getroffen hebben op financieel en sociaal vlak, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door (bestaande) projecten en initiatieven waar kansarme jongeren in kunnen participeren financieel te ondersteunen.

De doelstelling:
Naar de doelgroep communiceren van de financiële mogelijkheden die onze stichting biedt. Toetsen van aanvragen voor een bijdrage en eventueel het voldoen van een deelnemersbijdrage of bieden van financiële ondersteuning op andere wijze (er worden geen bijdragen direct aan individuen uitgekeerd). Een verslag van de uitgeoefende activiteiten tot en met 2020:

Activiteiten van stichting Samen zijn o.a.:

 • Steun aan Project Tour de Fris
 • Steun aan Project Zomertijd
 • Hulp bij het Upgraden van jongerencentrum Pardoes en Argos
 • Steun aan Project Tent Vol Talent
 • zwemlessen en sportcontributies voor kinderen bij wie het buiten het (financiële) bereik ligt
 • Het opstarten van een tafeltennisclub voor jongeren bij de Weijver
 • Steun aan Project Zomeracademie
 • Burendag in de gehele gemeente Opmeer bij speciale woonwijken
 • Gabberweek en kinderdorp voor kinderen bij wie het buiten het (financiële) bereik ligt
 • Steun aan het project Taart voor kids
 • De kerstactie (kerstkaart met boodschap en zwembadkaartjes + oliebollenbon)
 • Steun aan Zomertijd on tour
 • Steun aan Kookpunt.nl
 • Nieuwe bus mogelijk gemaakt voor SJJO voor personen- en materialenvervoer
 • Awardgroep gesteund
 • Zwarte pietenactie gesteund
 • SJJO gesteund met aanschaf tent
 • Steun aan talententheater
 • Steun aan samenwerking met diverse clubs in Opmeer ihkv duurzame verbinding
 • Gabberweek activiteiten voor gezinnen met SamenPas
 • Steun aan nieuw schoolplein bij school in De Weere
 • Stichting Samen is namens de Gemeente Opmeer verantwoordelijk voor de distributie van de Klijnsmagelden. De Gemeente Opmeer heeft hiervoor de richtlijnen voor bestedingen bepaald en Stichting Samen is hierin louter een doorgeefluik.
 • Bijdrage Tour de Classique
 • Bijdrage Tour de Heroes
 • Bijdrage Innovatiesubsidie ivm Dagopvang en Respijtzorg
 • Bijdrage Kindermuziekfeest 2019
 • Bijdrage Kinderdorp Norwich
 • Bijdrage Project Wensboom Opmeer
 • Start up Project Gunvakantie Opmeer
 • Start up project Fietsfactory
 • Bijdrage Project Kerstbomen

Aantal vergaderingen

12 vergaderingen per jaar, ten minste 1 per maand.De Stichting is opgericht op 26 maart 2013 ten overstaan van notaris mr. P.H.H.G.V. Veugen te Weert.
Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2013. De financiële verantwoording vindt jaarlijks plaats binnen drie maanden na afloop van het boekjaar.

Hoofdlijnen beleidsplan:
Hoofdlijnen beleidsplan

Aanvraag ANBI Stichting Samen:
Beschikking
Aanvraag ANBI

Bestuurssamenstelling per 21 maart 2020
– Voorzitter : R.O. Fischer
– Secretaris : D.E. van Dijke
– Penningmeester : R.J.M. Groot
– Bestuurslid 1: A.V.A.M. Braas
– Bestuurslid 2: A.J.M. Groot
– Adviseur: W.J.S. Beenen