donderdag, april 25, 2024

Doneren

Voor de doelen die Stichting Samen wil verwezenlijken is geld nodig.

Bent u het ook eens met de doelstelling van Stichting Samen: Uw geld is hard nodig.
U kunt uw donatie doen op bankrekening Rabobank NL17RABO0353312452 ten name Stichting Samen Opmeer onder vermelding van uw gift.
Alvast bij voorbaat dank.