zaterdag, september 23, 2023

Een aanvraag doen?

Hoe een aanvraag doen:

Stuur een mail naar samenopmeer@gmail.com
Beschrijf in deze mail:
1. voor wie de aanvraag gedaan wordt.
2. aan welk project of instantie uw kind of jongere wilt deelnemen.
3. waarom er geen financiële middelen zijn voor deze deelname.