zaterdag, september 23, 2023

Over Stichting Samen

Stichting Samen heeft zich ten doel gesteld het op non-profit basis bevorderen van het geestelijke en lichamelijke welzijn van kinderen en jongeren uit, in ieder geval doch niet uitsluitend, de gemeente Opmeer in zijn algemeenheid en meer specifiek van die kinderen en jongeren die het minder getroffen hebben op financieel en sociaal vlak, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of bevorderlijk kan zijn.

De Stichting Samen tracht haar doel onder meer te bereiken door (bestaande) projecten en initiatieven waar kansarme jongeren in kunnen participeren financieel te ondersteunen. De Stichting Samen zal daar ondersteuning geven waar overheidsinstanties en daaraan gerelateerde instanties het laten afweten. Echter, de Stichting Samen zal nimmer als vervanger van overheidsinstanties en daaraan gerelateerde instanties kunnen dienen en optreden.

De Stichting richt zich in het algemeen op het welzijn van kansarme kinderen en jongeren maar ook op degenen die hiermee zijn verbonden. Vandaar dat de Stichting Samen zich eveneens bekommert om projecten en initiatieven die zich toeleggen op het gezin, ouderen en alleenstaanden voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen.